W przypadku, jeżeli posiadacz rachunku bankowego w Szwajcarii nie wyraził zgody na przekazanie informacji m.in. o uzyskanych odsetkach do polskich władz podatkowych, wypłacając te odsetki bank szwajcarski pobiera podatek w wysokości 35% (część tego podatku zostaje następnie przekazana do Polski). W ten sposób, za cenę wysokiego opodatkowania, informacja o środkach zgromadzonych na koncie w Szwajcarii nie zostaje ujawniona polskim władzom. W przypadku zgody na przekazanie tych informacji opodatkowanie wyniosłoby łącznie jedynie 19%.

Podatnicy mogą sądzić, że pobranie podatku przez bank w Szwajcarii według stawki 35% kończy kwestię opodatkowania odsetek. Tak jednak nie jest. Polski podatnik w dalszym ciągu powinien zadeklarować otrzymane odsetki w rocznym zeznaniu podatkowym. Co więcej, urząd skarbowy może stanąć na stanowisku, że wypłacając odsetki polskiemu podatnikowi Szwajcaria mogła pobrać jedynie 5% podatku (na podstawie polsko – szwajcarskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania), a różnicę pomiędzy 19% (poziom opodatkowania w Polsce) a 5% podatnik powinien zapłacić do urzędu skarbowego w Polsce. Z kolei zwrotu różnicy pomiędzy 35% a 5% podatnik powinien się domagać w Szwajcarii. Dodatkowo, brak zadeklarowania otrzymanych odsetek wobec polskich władz podatkowych może zostać uznane za przestępstwo skarbowe i skutkować wysoką grzywną.

W konsekwencji podatkowe rozliczenie odsetek uzyskanych na koncie w Szwajcarii może się wiązać z wystąpieniem licznych negatywnych konsekwencji.