Dla celów podatkowych osoby fizyczne powinny zgłaszać rachunki związane z działalnością gospodarczą. Z kolei spółki powinny zgłaszać do urzędu skarbowego swoje wszystkie rachunki bankowe, krajowe i zagraniczne.

Niedopełnienie obowiązków może skutkować nałożeniem kary grzywny za wykroczenie skarbowe.