Jak możemy pomóc?

Naszym klientom pomagamy w zakładaniu rachunków bankowych poza Polską w taki sposób, aby wszelkie przepływy finansowe były dokonywane z zachowaniem wymogów wynikających ze stosownych przepisów przy jednoczesnym zachowaniu anonimowości i optymalnym poziomie obciążeń podatkowych.

Z kolei w przypadku już istniejących zagranicznych rachunków bankowych proponujemy podjęcie działań mających na celu dostosowanie struktury przepływów finansowych do obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb naszych klientów.

Pomagamy także w wypełnianiu formalnych obowiązków związanych z kontami zagranicznymi, jak również w kontaktach z instytucjami prowadzącymi rachunki.

z

Jakie rachunki trzeba zgłaszać dla celów podatkowych?

Dla celów podatkowych osoby fizyczne powinny zgłaszać rachunki związane z działalnością gospodarczą.

czytaj więcej
zz

Odsetki na zagranicznym rachunku bankowym a opodatkowanie w Polsce

Osoba (spółka) będąca polskim rezydentem podatkowym powinna zadeklarować w zeznaniu rocznym, obok swoich innych dochodów…

czytaj więcej
mapa-szwajcariaok

Rachunek bankowy w Szwajcarii źródłem problemów

W przypadku, jeżeli posiadacz rachunku bankowego w Szwajcarii nie wyraził zgody na przekazanie informacji m.in. o uzyskanych odsetkach do polskich władz…

czytaj więcej